Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

hejkobieto
9009 d31a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
hejkobieto

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted frommegustonanista megustonanista viasucznik sucznik
hejkobieto
2498 4ea2
Reposted fromzie zie viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

July 24 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viamaliwa maliwa

July 19 2017

hejkobieto
1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

July 18 2017

hejkobieto
1180 0633 500
Reposted fromtfu tfu
hejkobieto
1286 c71d
Reposted fromtfu tfu
hejkobieto
1298 1bf4 500
Reposted fromtfu tfu
hejkobieto
1308 84fc 500
Reposted fromtfu tfu
hejkobieto
9550 f901 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viatfu tfu
hejkobieto
1489 89ea 500
Reposted fromtfu tfu
hejkobieto
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viatfu tfu
hejkobieto
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatfu tfu

July 10 2017

hejkobieto
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatfu tfu

July 05 2017

7265 a2a6
Reposted fromSuzi Suzi viastrzepy strzepy
hejkobieto

July 01 2017

hejkobieto
4964 673a
Reposted fromtfu tfu

June 26 2017

hejkobieto
6854 00a3 500
Reposted fromtfu tfu vialarwyastralne larwyastralne

May 22 2017

hejkobieto
9272 a946
Reposted fromkatsiu katsiu vialllm lllm

May 18 2017

hejkobieto
4333 8730
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl